/Files/images/прапор.png

Давайте жити дружно

Засади Нової української школи пропонують красиву філософію — педагогіка партнерства. Учителі, батьки та діти — один великий злагоджений колектив. Тут кожен робить те, що вміє найкраще, а будь-яка проблема вирішується в діалозі. Тут директор — зразок толерантності, учителі та батьки — друзі, а діти — шановані спікери.
/Files/images/Раді_вітати1113.jpg
/Files/images/Раді_вітати1114.jpg/Files/images/Раді_вітати1115.jpgНаша адреса
:
44680, Україна,
Волинська область, Маневицький район,
с. Чорниж, вул. Шкільна, 1
Тел.:(03376)9-61-40
e-mail: cudorchykchornug@gmail.com
Директор школи: Сидорчук Марія Михайлівна


Нормативна база, якою керується у своїй діяльності школа

Правові документи

 1. Конституція України
 2. Конвенція про права дитини

Закони України

 1. Закон України «Про освіту»
 2. Закон України «Про Повну загальну середню освіту»
 3. Закон України «Про відпустки»
 4. Закон України «Про охорону праці»
 5. Закон України «Про охорону дитинства»
 6. Кодекс законів про працю України
 7. Закон України «Про доступ до публічної інформації»
 8. Закон України «Про звернення громадян», зразок заяви звернення громадян

_______________________________

Положення, які регламентують роботу закладу

 1. Положення про загальноосвітній навчальний заклад
 2. Положення про державну підсумкову атестацію учнів
 3. Положення про нагородження золотою та срібною медаллю
 4. Положення про нагородження похвальним листом та похвальною грамотою
 5. Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу
 6. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
 7. Положення про екстернат в загальноосвітніх навчальних закладах
 8. Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка
 9. Типове положення про атестацію педагогічних працівників
 10. Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу
 11. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності
 12. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
 13. Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України
 14. Положення про класного керівника
 15. Постанова про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів
 16. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів
 17. Положення про психологічну службу в системі освіти України
 18. Положення про навчання з питань охорони праці
 19. Положення про організацію роботи охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
 20. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
 21. Положення про нагрудний знак «Відмінник освіти України»
 22. Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників
 23. Положення про порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
 24. Положення про нагрудний знак «Відмінник науки і освіти»
 25. Положення районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації
 26. Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
 27. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
 28. Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх закладів.
 29. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України.
 30. Примірне Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

_______________________________

Інструктивні матеріали

 1. Інструкція про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики
 2. Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти
 3. Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I — III ступенів
 4. Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку
 5. Інструкція про виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів
 6. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників
 7. Інструкція про порядок забезпечення учнів навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками
 8. Інструкція про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту
 9. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 5-класі в 2005/06 навчальному році
 10. Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти
 11. Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики
 12. Інструкція щодо ведення класних журналів у 1-4 класах
 13. Інструкція щодо ведення класних журналів у 5-11 (12) класах
 14. Інструкція про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)
 15. Державні стандарти початкової загальної освіти, загальної середньої освіти.

_______________________________

Інші розпорядчі документи

 1. Наказ про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти
 2. Наказ про протокол проведення державної підсумкової атестації та форму звітності
 3. Наказ про організацію та порядок оплата праці за заміни тимчасово відсутніх учителів
 4. Наказ про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів
 5. Наказ про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту
 6. Наказ про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів
 7. Наказ про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи
 8. Санітарний регламент
 9. Наказ про захист персональних даних
 10. Освітня програма
 11. Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів
 12. Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів
 13. Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання
 14. Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи
 15. Роз’яснення щодо обліку додаткових годин на індивідуальні та групові заняття
 16. Планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби
 17. Про печатки, штампи і вивіски загальноосвітніх навчальних закладів
 18. Порядок видачі дублікатів атестатів та свідоцтв
 19. Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки
 20. Правила опіки та піклування
 21. Правила пожежної безпеки для закладів, установ освіти
 22. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю
 23. Порядок забезпечення перевезення організованих груп дітей
 24. Про прийом дітей до 1 класу
 25. Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів
 26. Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами
 27. Порядок надання платних послуг державними навчальними закладами
 28. Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів
 29. Статут загальноосвітнього навчального закладу
 30. Нормативи наповнюваності груп, класів навчальних закладів
 31. Обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи
 32. Особливості діяльності практичних психологів
 33. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів
 34. Тривалість уроків у початкових класах
 35. Державна статистична звітність за формою ЗНЗ-1
 36. Форма державної статистичної звітності 76-РВК
 37. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України
 38. Перелік програм, підручників та навчальних посібників рекомендованих для використання в навчально-виховному процесі в дошкільних, середніх загальноосвітніх, спеціальних та позашкільних навчальних закладах (1 частина)
 39. Перелік програм, підручників та навчальних посібників рекомендованих для використання в навчально-виховному процесі в дошкільних, середніх загальноосвітніх, спеціальних та позашкільних навчальних закладах (2 частина)
 40. Про стан навчально-методичного забезпечення початкової школи в період переходу на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання.
 41. Комплекс невідкладних заходів щодо забезпечення профільного навчання учнів старшої школи.
 42. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики.
 43. Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах.
 44. Типова колективна угода між адміністрацією закладу та трудовим колективом.
 45. Про затвердження Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти.
 46. Нормативи наповнюваності та поділу груп у дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх навчальних закладах
 47. Лист щодо заборони збору коштів у загальноосвітніх навчальних закладах
 48. Лист щодо виставлення оцінок з державної підсумкової атестації учасникам олімпіад роз’яснення
 49. Роз’яснення щодо проведення ДПА з фізичної культури та застосування контрольних нормативів
 50. Лист про перелік навчально-наочних посібників, електронних засобів навчального і загального призначення та ін..
 51. Лист про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах .
 52. Чинні документи щодо здійснення освітньої діяльності в умовах карантину.
 53. Порядок організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти.
Кiлькiсть переглядiв: 2190

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Новини

Календар

Попередня Липень 2024 Наступна
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031